Helaas

Dit zou de website van Kamerkoor Salland moeten zijn.

Helaas kampt deze site met een technisch probleem waarvan de oorzaak nog niet is vastgesteld.

We hopen U binnnenkort alsnog van dienst te kunnen zijn.