Vrienden van Kamerkoor Salland

Als u één van die muziekliefhebbers bent, dan vragen wij u ons te steunen door Vriend te worden van Kamerkoor Salland.

U bent al vriend van Kamerkoor Salland voor de bescheiden bijdrage van € 25,- per persoon per jaar.
Als tegenprestatie krijgt u als vriend van Kamerkoor Salland jaarlijks een gratis toegangskaart toegestuurd.
Deze kaart kunt u gebruiken voor een van de concerten die Kamerkoor Salland in dat jaar geeft.
U ontvangt de kaart in december, zodat u deze desgewenst al voor het Nieuwjaarsconcert kunt gebruiken. Deze kaart behoudt overigens zijn geldigheid ook in de daarop volgende jaren.

U kunt zich als vriend(en) aanmelden door middel van automatische incasso óf door overmaking van het gewenste bedrag.
Voor elke betaalwijze kunt u een bijbehorend formulier downloaden.

    Met het machtigingsformulier machtigt u onze penningmeester om jaarlijks (tot wederopzegging) het door u gekozen bedrag via automatische incasso te innen.
    Met het aanmeldformulier meldt u zich aan en maakt u vervolgens zelf het bedrag over.

In beide gevallen dient u het door u gekozen formulier volledig ingevuld én ondertekend te verzenden naar het daarin vermelde adres.
De penningmeester stuurt u vervolgens een bevestiging toe mét de bijbehorende toegangskaart(en).

Download hier het gewenste formulier:
    Machtiging voor automatische incasso
    Aanmeldformulier voor overschrijving

 Wij hopen van harte u binnenkort als Vriend te mogen verwelkomen!

 .